نمونه کار طراحی وب سایت

نمونه کار طراحی سایت شخصی

نمونه کار طراحی سایت شخصی، برای طراحی وب سایت های شخصی، با قابلیت تعریف رزومه و انواع مقالات و خبر ها از طریق این سایت مناسب است و سورسی بهینه شده دارد که در صورت نیاز قابل توسعه است.

نمونه کار طراحی سایت جشنواره اتحاد

نمونه کار طراحی سایت جشنواره اتحاد، برای طراحی وب سایت های جشنواره، خبری، بلاگی، از طریق این سایت مناسب است و سورسی بهینه شده دارد که در صورت نیاز قابل توسعه است.

نمونه کار طراحی سایت کالکو

نمونه کار طراحی سایت کالکو برای سایت های فروشگاهی با جستجوی پیشرفته، خبری، بلاگی از طریق این سایت مناسب است و سورسی بهینه شده دارد که در صورت نیاز قابل توسعه است.

نمونه کار طراحی سایت مولیش

نمونه کار طراحی سایت مولیش برای سایت های فروشگاهی با جستجوی پیشرفته، خبری، بلاگی از طریق این سایت مناسب است و سورسی بهینه شده دارد که در صورت نیاز قابل توسعه است.

نمونه کار طراحی سایت فازآکادمی (lms)

نمونه کار سامانه LMS که قابلیت برگزاری انواع دوره و کلاس های آنلاین، طراحی دوره های پیشرفته، اهدای گواهینامه و کارنامه هر دوره، کنترل و مدیریت و تکالیف و کلاس ها و عضویت و خرید دوره ها در سامانه مدیریت آن ها و … می باشد.

نمونه کار طراحی سایت مانترا موزیک

نمونه کار طراحی وب سایت مانترا موزیک برای سایت های موسیقی و فروشگاهی مناسب است؛ که دارای دسته بندی انواع موزیک، آپلود موزیک به صورت نامحدود، دانلود آسان و دسترسی ۲۴ ساعته می باشد.