نمونه کار طراحی سایت فازآکادمی (lms)

نمونه کار سامانه LMS که قابلیت برگزاری انواع دوره و کلاس های آنلاین، طراحی دوره های پیشرفته، اهدای گواهینامه و کارنامه هر دوره، کنترل و مدیریت و تکالیف و کلاس ها و عضویت و خرید دوره ها در سامانه مدیریت آن ها و ... می باشد.