نمونه کار طراحی سایت شخصی

نمونه کار طراحی سایت شخصی، برای طراحی وب سایت های شخصی، با قابلیت تعریف رزومه و انواع مقالات و خبر ها از طریق این سایت مناسب است و سورسی بهینه شده دارد که در صورت نیاز قابل توسعه است.