نمونه کار طراحی سایت سامانه مقایسه آنلاین و خرید بیمه

نمونه کار طراحی سایت سامانه مقایسه آنلاین و خرید بیمه که دارای قابلیت مقایسه قیمت ها و پوشش های شرکت های بیمه ای، ثبت اطلاعات بیمه گذار و ارسال مدارک مربوطه، پرداخت حق بیمه توسط تمامی کارت های شتاب و.... می باشد.