آموزش HTML و CSS

دوره آموزش html و css در‌ این دوره قصد داریم‌ به صورت کامل به یادگیری html و همچنین css بپردازیمتا حد امکان سعی میشود در این دوره از مثال های کوچک و کاربردی استفاده شود تا مطالب به صورت کامل برای شما عزیزان قابل فهم باشد. پیش نیاز های نرم افزاری قسمت اول قسمت دوم […]

آموزش مقدماتی git

دوره آموزشی مقدماتی git در این آموزش یاد می گیریم که git  چیست، و در چه مواردی می توانیم با استفاده از git  پروژه های خود را مدیریت کنیم و یا در پروژه های گروهی مشارکت کنیم و بدون وجود آمدن سردرگمی برنامه نویسی کنیم… https://vira-team.com/wp-content/uploads/2021/06/1.mp4 قسمت اول https://vira-team.com/wp-content/uploads/2021/06/2.mp4 قسمت دوم https://vira-team.com/wp-content/uploads/2021/06/333.mp4 قسمت سوم